วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไป​​เป็นพนักงานกินเงินเดือน

Author:

วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไปเป็นพนักงานกินเงินเดือน

วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไปเป็นพนักงานกินเงินเดือน

วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไปเป็นพนักงานกินเงินเดือน

วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไปเป็นพนักงานกินเงินเดือน

วัย 48 ทิ้งมาดพระเอก ฝากตัวตระกูล ‘เซ็นทรัล’! ‘แพท พัสสน’ ก่อนผันอาชีพไปเป็นพนักงานกินเงินเดือน

VDO