ลูกจ้างโยธา ถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน แต่ไม่ลาออก

Author:

วันที่ 8 ต.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับลูกจ้างของสำนักงานเขตดินแดง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายสุธน บุญส่ง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อายุ 48 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2546 รวม 19 ปี

2. นายชุมพล ตะคุณนะ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (โยธา) อายุ 41 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2548 รวม 17 ปี

3. น.ส.ทิพย์วัลย์ มินาวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กวาด) อายุ 57 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2543 รวม 22 ปี

4. นายสำราญ สินเพ็ง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อายุ 54 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2542 รวม 23 ปี

5. นางวันทิพย์ จันทนา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กวาด) อายุ 34 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2562 รวม 3 ปี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติได้สอบถามทั้งในเรื่องงานและเรื่องทั่วไป อาทิ ตำแหน่งอะไร ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำหรือยัง ประจำอยู่จุดไหน ทำมากี่ปี อายุเท่าไร มีครอบครัวหรือไม่ มีลูกกี่คน ลูกเรียนที่โรงเรียนใด เป็นต้น

ที่น่าสนใจ คือ นายชุมพล ตะคุณนะ พนักงานทั่วไป (โยธา) เป็นผู้ที่เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท แต่ยังคงรับราชการกับ กทม. อยู่ โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้หยอกล้อว่า แสดงว่ารัก กทม. มาก นายชุมพล ยิ้มรับบอกว่า ทำงานกับ กทม. มีความสุขดี