“ทั​​​​ก​​​​ษิณ” ดี​​​ใ​จกั​​บน้อง​​ช​า​​ยที่​​เลือ​​กใ​​​​ช้ชี​​​วิตใ​​​น​ท​​​าง​​​​​​​​สงบ

Author:

ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลและเดินทางมาหาไม่ได้ แต่ก็ยังร่วมอ นุ โ ม ท น ามาถึงน้องชาย

“พายัพ ชินวัตร” วัยหกสิบสี่ปี ที่พึ่งจะเข้าอุ ป ส ม บ ทไปเมื่อไม่นานมานี้ พายัพนั้น

เป็นน้องชายหนึ่งในพี่น้องทั้งสิบของคุณทักษิณ ซึ่งเขาเป็นคนที่คอยดูแล บรรดา

สส ทั้งหมดที่อยู่ในพรรคเพื่อไ ท ย เขตภาคอีสาน โดยล่าสุดก็พายัพก็ได้ลาไปปฏิบัติ

ธ ร ร มเป็นเวลาสิบสี่วัน ขอละทางโลก เพื่อเข้าทางธ ร ร ม และขออ โห สิ กับทุกคน เข้า

อุ ป ส ม บ ทพร้อมกับเพื่อนสนิทพร้อมกันกว่าสิบเอ็ดคน ที่วั ดสุทธจินดาวรวิหาร ในเมือง

นครราชสีมา ก่อนจะย้ายไปจำวั ดอยู่ที่วั ดป่าธ ร ร ม ชาติ ในวังน้ำเขียว และครั้งนี้ก็ได้เจ้า

คณะธ ร รม ยุตของจังหวัดนครราชสีมา อย่าง คำปอน สุทฺธิญาโณ เป็นผู้อุ ปั ช ฌาให้

พร้อมกับตั้งฉายา ทางธ ร ร มให้ว่า เขมญาโณ ซึ่งมีความหมายว่า ผู้มีความสุขจากการ

เกิดปัญญา ท่ามกลางการอุ ป ส ม บ ทนั้นดำเนินไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะตอนโปรยทาน

ที่ได้ทำการโปรยทั้งแ บ ง ค์และเ ห รี ย ญจำนวนกว่าหลายพัน เนื่องจากมีคนมาร่วมอ นุ โม

ท น ากันมากมายกว่าร้อยคน มีทั้งญาติๆ เพื่อนสนิทและคนติดตามมากมาย รวมไปถึง

นักการเมืองชื่อดังระดับประเทศและท้องถิ่นหลายคน อาทิเช่น นายประเสริฐ จันทรวงทอง

เลขาธิการพ ร ร คเพื่อไ ท ย นายวิรัช รัตนเศรษฐ สสจากพ ร ร คพลังประชารัฐ และนายฉัตร

สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครเลือกตั้งน า ย กนครราชสีมา ที่มาร่วมข อ พ รให้ประสบความสำเร็จกันอย่างมากมาย