วิธี​​​​ลด​​​กรร​​​มด้​​​วยก​​​ารใ​​​ส่บ​​าต​​​​​รโดย

Author:

วิธีลดกรรมด้วยการใส่บาตรโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วิธีลดกรรมด้วยการใส่บาตรโดย หลวงพ่อจรัญ เพียงใส่บาตรให้ถูกวิธี พร้อมบทอธิษฐานให้การงานรุ่ง การเงินรวยและความรักดีขึ้น

1.ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากรรม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า… “ข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน”

2. หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า… “กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า”

โอวาทธรรม : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม